Wstecz
Biblioteka Eksperta
Artykuły dla osób zawodowo zajmujących się prawem.

Jak skutecznie wdrożyć pracę zdalną w firmie?

6 stycznia 2021

W obecnej sytuacji epidemicznej praca zdalna stała się niemal koniecznością. Zakłady pracy, które do tej pory nie praktykowały tej formy wykonywania pracy, zostały zmuszone do jej ekspresowego zastosowania. Warto zatem wiedzieć, jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w swojej firmie, żeby była ona wykonywana efektywnie i bezpiecznie. 

Praca zdalna, a Kodeks pracy

Warto zaznaczyć, że w Kodeksie pracy nie występuje pojęcie pracy zdalnej. Zawarte zostały tam jedynie przepisy, dotyczące tzw. telepracy, które jednak nie mogą mieć zastosowania do pracy zdalnej. W żadnym wypadku nie powinno utożsamiać się pojęcia telepracy z pracą zdalną, co często jest ze sobą mylone. Z uwagi na obecną sytuację, prowadzone są działania legislacyjne, mające na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, dotyczących typowej pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2021 roku.

W chwili obecnej, nie zostały przewidziane rozwiązania, które wskazują na sam sposób wdrożenia pracy zdalnej w firmie. Jak zatem przygotować się do tego procesu i jakie dokumenty warto przygotować, aby przebiegł on w sprawny i bezproblemowy sposób? 

Wdrożenie pracy zdalnej – Regulamin Pracy Zdalnej 

Podczas wdrażania pracy zdalnej, należy skupić się przede wszystkim na kwestiach formalno-prawnych. Każda  firma, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, powinna sporządzić odpowiedni dokument regulujący powyższe. 

Taki dokument może przyjąć formę regulaminu pracy zdalnej. W przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo posiada już oficjalny regulamin pracy i wynagradzania, wszystkie aspekty dotyczące wykonywania pracy zdalnej, mogą być w nim uregulowane. Wtedy nie ma potrzeby tworzyć osobnego regulaminu. 

Postanowienia dotyczące pracy zdalnej powinny określać przede wszystkim obowiązki, zarówno pracownika, jak i pracodawcy, związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Dodatkowo należy  zwrócić uwagę na wszystkie kwestie techniczne, takie jak sposób ewidencjonowania czasu pracy i sposób potwierdzania rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. Taką formą zaznaczania swojej obecności, może być przykładowo forma mailowa. Wiele przedsiębiorstw korzysta również ze specjalnych programów, do których pracownik ma obowiązek się logować. W regulaminie warto również określić formę, w jakiej pracodawca będzie przekazywać pracownikowi zadania służbowe do wykonywania. Jednocześnie pożądane jest, aby regulamin zawierał postanowienia, dotyczące zachowania  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Po sporządzeniu regulaminu musi on zostać przedłożony do wglądu pracownikom, którzy powinni złożyć na nim swój podpis, oświadczając, że zapoznali się z jego postanowieniami. 

Określenie najważniejszych aspektów pracy zdalnej, z pewnością pozwoli na uniknięcie wszelkich niedomówień, które mogą pojawić się w czasie jej wykonywania. Dodatkowo sporządzenie regulaminu lub wykorzystanie dotychczasowego regulaminu pracy i wynagradzania, jest zdecydowanie najwygodniejszą formą wdrażania pracy zdalnej w przedsiębiorstwie. Pracodawca nie musi wtedy aneksować każdej umowy o pracę, poszerzając ją o postanowienia, dotyczące pracy zdalnej. Warto sporządzić taki regulamin w sposób jak najbardziej szczegółowy, co przełoży się na usprawnienie całego procesu i efektywność pracy. 

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora