Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Jak skutecznie pozbyć się długów?

6 stycznia 2021

Masz zadłużenie, lecz nie masz środków na to, by je spłacić? Koniecznie przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się w jaki sposób możesz pozbyć się swojego długu. Unikniesz dzięki temu także wielu błędów często popełnianych przez osoby zadłużone.

  1. Sprawdź, czy dług istnieje

W pierwszej kolejności dłużnik powinien sprawdzić, czy jego zadłużenie w rzeczywistości istnieje. Jeżeli ma wątpliwości co do samego zobowiązania, jego wysokości lub dodatkowych kosztów powinien zażądać od wierzyciela dostarczenia dokumentów potwierdzających istnienie długu. Zgodnie bowiem z art. 6 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność za udowodnienie istnienia długu spoczywa na wierzycielu.

  1. Sprawdź, czy zadłużenie nie jest przedawnione

Dłużnik nie jest zobowiązany do spłacenia długu przedawnionego. Chyba że dług ten został przez niego uznany. Terminy przedawnienia uzależnione są od poszczególnych rodzajów roszczeń. Kodeks cywilny w art. 118 wskazuje dwa podstawowe terminy przedawnienia długu:

  • 6 lat – w przypadku wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu,
  • 3 lata – w przypadku roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.
  1. Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nawet w przypadku, kiedy zadłużenie istnieje w rzeczywistości i nie uległo przedawnieniu, niewypłacalny dłużnik może zostać zwolniony z obowiązku wykonania zobowiązania. Sąd może umorzyć długi w części lub w całości, w zależności od sytuacji dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe także wtedy, kiedy dłużnik nie posiada żadnego majątku. W przypadku, kiedy w ocenie sądu dług zostanie umorzony częściowo, wówczas ustalony zostanie również plan spłat pozostałego zobowiązania finansowego.

  1. Podpisz ugodę z wierzycielem

W sytuacji, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż dług jest wymagalny, a sam dłużnik nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pozostaje mu jeszcze możliwość zawarcia ugody z wierzycielem. Być może wierzyciel wyrazi zgodę na chociażby częściowe umorzenie zadłużenia oraz rozłożenie pozostałej kwoty na raty. 

W przypadku, kiedy dłużnik zmaga się z dużym zadłużeniem, koniecznym krokiem może okazać się pomoc specjalistów, którzy przygotują plan oddłużeniowy.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora