Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Od czego zacząć procedurę rozwodową?

18 stycznia 2021

Liczba rozwodów w Polsce z roku na rok wzrasta, obecnie sądy orzekają rozpad jednego na trzy zawierane w naszym kraju małżeństwa, co sprawia, że problem jakim jest rozwód dotyczy coraz większej liczby osób. 

 W pierwszej kolejności zastanów się czy na pewno chcesz się rozwieść – ta decyzja powinna być samodzielna. Przed złożeniem pozwu o rozwód, można skorzystać jeszcze z innej metody np. ,,ratującej’’ związek małżeński, do której należy chociażby terapia małżeńska mająca na celu poprawę relacji między małżonkami czy też mediacji – ugodowego załatwienia sprawy rozwodowej w obecności mediatora. Warto zaznaczyć, że ugoda zawarta przed mediatorem  po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacja niesie za sobą szereg korzyści  

takie korzyści jak niższe koszty czy krótszy czas rozwiązania sporu w stosunku do postępowania sądowego. 

Jeśli jednak Twoja decyzja jest ostateczna i żadne z powyższych rozwiązań nie jest w Waszym przypadku możliwe poniżej przedstawię krok po kroku jak przebrnąć przez formalności. 

Pozew o rozwód – jak napisać, gdzie złożyć, co dołączyć, jakie są koszty?

  Wzór pozwu o rozwód dostępny jest na stronach internetowych sądów okręgowych, należy go uzupełnić, skompletować, podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach (wraz ze wszystkimi załącznikami) we właściwym sądzie okręgowym, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z małżonków w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.  (można złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu lub nadać listem poleconym).

Pozew może być złożony za porozumieniem stron czyli bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Pierwsza możliwość jest taka, że za nim pozew trafi do sądu oboje w porozumieniu ustalacie szczegóły Waszego rozwodu m.in. podział majątku, a w przypadku posiadania wspólnych dzieci, również kwestii dotyczących sprawowania nad nimi opieki, kontaktów czy alimentów.  

W drugim przypadku sprawa się nieco komplikuje ale brak porozumienia zmusza do skorzystania z tej opcji rozwodu. 

Jeżeli więc pozew jest składany z orzeczeniem o winie, wcześniejsze ustalenia nie są potrzebne. W pozwie należy podać powód Twojej decyzji i przygotować się na dłuższy proces (rozwód z orzeczeniem o winie niekiedy trwa kilka lat) Konieczne jest  zgromadzenie dowodów winy strony pozwanej (świadków, dokumentów, treści sms, maili, nagrań itp.)  strona pozwana ma dwa tygodnie na odpowiedź na Twój pozew, w której może wyrazić zgodę na przedstawione w pozwie żądania albo nie zgodzić się z Twoimi żądaniami i przedstawić swoją argumentację. 

Jeśli chodzi jakie jeszcze żądania oprócz orzeczenia o winie powinien zawierać Twój pozew to są to przede wszystkim orzeczenia już wyżej wspomniane np. orzeczenie o władzy rodzicielskiej ( kto i w jakim stopniu ma przejąć opiekę nad dzieckiem lub dziećmi), o alimentach (warto wcześniej mieć przygotowane dowody na okoliczność wydatków na dziecko/dzieci), orzeczenie o alimentach na rzecz współmałżonka (niewinnego),  jeśli mieszkacie wspólnie pod jednych dachem można żądać orzeczenia o eksmisji współmałżonka (wniosek o eksmisje dodatkowo płatny)

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

– aktualny odpis aktu małżeństwa,

– aktualne odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci (jeśli posiadacie wspólne dziecko/dzieci),

– dowód dokonania opłaty od pozwu (stała opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł,

Jeżeli przed ślubem nie podpisaliście intercyzy, to pozostaje jeszcze podział majątku, który co do zasady należy do Was po połowie, jeśli to tylko możliwe możecie to zrobić wcześniej u notariusz, zaoszczędzicie czas i pieniądze, jeśli jednak w Waszym przypadku to nie do przejścia zrobi to za Was sąd – jeżeli więc sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie).

W trudnej sytuacji materialnej jest możliwość złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części załączając do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

Z pełnomocnikiem czy bez?

Jeśli wnosicie o rozwód wspólnie za porozumieniem stron (bez orzeczenia o winie), a między Wami  nie ma poważnego sporu co do kwestii podziału majątku czy sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi z powodzeniem poradzicie sobie sami. Natomiast jeśli sprawa jest skomplikowana, warto skorzystać z pomocy prawnika. Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj