Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Odwołany lot z powodu pandemii? Sprawdź jak szybko odzyskać …

6 stycznia 2021

Sytuacja związana z wybuchem pandemii, w tym zamknięcie granic i duże restrykcje związane z podróżowaniem, doprowadziły do nieuniknionego odwołania ustalonych wcześniej lotów. Była to konieczność, której linie lotnicze, w żaden sposób, nie mogły uniknąć. W związku z tym, pojawiła się kwestia niewykorzystanych biletów lotniczych i zwrotu wpłaconych za nie środków. Setki niedoszłych pasażerów zastanawiają się, jak szybko i sprawnie odzyskać pieniądze za zakupiony wcześniej bilet lotniczy. Czy linie lotnicze mogą odmówić zwrotu środków, za zakupione bilety? 

Stanowisko Unii Europejskiej ws. odwołanych lotów

Każdy konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy za usługę, która nie została wykonana. Taką argumentację przedstawiła Komisja Europejska, która pochyliła się nad sprawą zwrotu kwot opłaconych biletów. Uznano, że odwołanie lotu, nawet w wyniku tak nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest wybuch pandemii, niczego nie zmienia. W dalszym ciągu opłacona usługa nie została wykonana i należy się zwrot kosztów. Stanowisko to jest jednoznacznie korzystne dla konsumentów. Dzięki temu każdy niedoszły pasażer, który zakupił bilet, a następnie nie mógł z niego skorzystać, ma prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy.  

Jak przebiega cała procedura zwrotu pieniędzy za odwołany lot?

Linie lotnicze mają obowiązek poinformowania pasażerów o odwołanym locie. Najczęściej odbywa się to w formie mailowej, SMS-owej lub za pomocą specjalnych aplikacji. Po otrzymaniu takiej informacji należy jak najszybciej skontaktować się z przewoźnikiem i postępować według przekazanych instrukcji. 

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że linie lotnicze, jak i cała branża turystyczna, niesamowicie ucierpiały z powodu wprowadzonego lockdownu i innych restrykcji. Z tego powodu przewoźnicy robią wszystko, żeby zatrzymać przy sobie klienta. Rozwiązanie, które proponują, opiera się na propozycji zwrotu całej uiszczonej kwoty za bilet, na indywidualne konto klienta danych linii lotniczych. Konsument ma wtedy możliwość skorzystania z tych środków w ściśle określonym terminie. Innym sposobem jest udzielanie vouchera, który podlegać będzie wymianie na bilet lotniczy. Przewoźnicy bardzo polecają ten sposób rekompensaty, zaznaczając, iż jest to najszybsza droga do odzyskania wpłaconych środków. 

Z oczywistych względów większość klientów nie chce decydować się na taką niepewną opcję i woli uzyskać zwrot pieniędzy bezpośrednio na swoje konto bankowe. Jak zostało wskazane powyżej, każdy konsument ma do tego prawo. Po zgłoszeniu takiego żądania do linii lotniczych powinny one poinformować klienta o szczegółowej procedurze dokonywania zwrotu. Forma zgłoszenia zależy od linii lotniczych, niektóre z nich przygotowały specjalny formularz online, który należy wypełnić. Przewoźnicy z góry zaznaczają, że w przypadku wybrania tej opcji, zwrot środków może potrwać nawet do kilku miesięcy

Podsumowując, każdy niedoszły pasażer ma prawo do odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Linie lotnicze, aby przetrwać ten ciężki czas, proponują klientom rozwiązania alternatywne, względem zwrotu całości kwoty prosto na konto klienta. Nie ma jednak obaw, że taka kwota nie zostanie zwrócona. Klient musi jedynie jasno wyrazić swoją wolę. W przypadku kiedy linie lotnicze nie wywiązują się ze swojego obowiązku, każdy konsument ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pasażerów. W takim wniosku należy opisać zaistniałe zdarzenie wraz z dokładnie określonym żądaniem. Po przyjęciu wniosku Rzecznik Praw Pasażerów zobowiązany będzie do podjęcia określonych działań, mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora