Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Pełne oskładkowanie umów zlecenie od 1 stycznia 2021 r.

1 grudnia 2020

W ostatnim czasie do mediów dotarły informacje, iż rząd planuje pełne oskładkowanie wszystkich umów zlecenia. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku.

Jak się okazuje wyższymi składkami mają zostać objęte umowy osób, które są zatrudnione na „co najmniej dwóch umowach zlecenia, lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą”.

W chwili obecnej co do zasady, składki płacone od umów zlecenia są bardzo niskie, czego konsekwencją jest wysokość otrzymywanych przez zleceniobiorców zarówno świadczeń krótkoterminowych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gdy osoby te podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom chorobowym), jak i świadczeń długoterminowych (renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura), która jest nieadekwatna (znacznie niższa) od otrzymywanych przychodów z tytułu wykonywanych umów cywilnoprawnych.

Warto podkreślić, jak te zmiany wpłyną na  koszty zleceniodawcy przy umowie zlecenie. Obecnie pełne składki płaci się od pierwszej umowy, o ile opiewa ona na kwotę minimalnego wynagrodzenia (teraz 2,6 tys. zł, od 2021 r. – 2,8 tys. zł brutto). Od kolejnych umów wystarczy obecnie jedynie potrącić składkę zdrowotną, w wysokości 362,34 zł. W sytuacji, gdy pierwsza w pełni oskładkowana umowa ma zmienne wynagrodzenie, niższe od minimalnego, składki należy odprowadzić także od kolejnych umów zawieranych przez kolejne firmy, aż przychody ze zsumowanych umów przekroczą kwotę 2,6 tys. zł.

Dodatkowe oskładkowanie umów zlecenia spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia i poszerzy szarą strefę, niemniej jednak część ekspertów twierdzi, że wpłynie na wysokość emerytur.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora