Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Pomoc finansowa w spłacie długów

13 stycznia 2021

Posiadanie długów nie tylko wpływa na budżet domowy, lecz także na życie rodzinne i zdrowie zadłużonych. W szczególności w przypadku, kiedy dłużnik nie ma możliwości spłaty ciążących na nim zobowiązań. Dłużnicy mogą jednak podjąć stosowne kroki, które w efekcie przyczynią się do poprawy ich sytuacji finansowej.

W przypadku, kiedy opóźnienie w płatnościach nie jest duże, dłużnik może zwrócić się do banku o udzielenie mu kredytu dla osób zadłużonych. W przypadku istotnych opóźnień wniosek taki z wielkim prawdopodobieństwem jednak zostanie odrzucony. Wówczas dłużnik może jeszcze skorzystać z prywatnych pożyczek oddłużeniowych. W większości jednak firmy, które zajmują się oddłużaniem, preferują kompleksową obsługę. Cena, którą dłużnik będzie musiał zapłacić za pomoc finansową, uzależniona jest od rodzaju udzielonej pomocy. 

Dłużnik, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, powinien również rozważyć złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ten może złożyć także dłużnik, który nie posiada żadnego majątku. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie w części lub w całości. Jednakże dłużnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż w okresie spłaty będzie wyłączony z oferty bankowej. Co więcej, niektóre banki mogą wydawać negatywne decyzje również po tym okresie. Mimo tego nawet częściowe umorzenie zobowiązań niewątpliwie stanowi istotną pomoc. By skorzystać z upadłości konsumenckiej, dłużnik powinien skierować stosowny wniosek do sądu, w którym dokładnie opisze posiadane zobowiązania, sytuację finansową oraz swój majątek, jeżeli taki posiada.

Oprócz pomocy finansowej dłużnicy mogą liczyć również na bezpłatną pomoc w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Pomoc ta polega na możliwości skorzystania z porad finansowych, prawnych i doradztwa konsumenckiego. Mimo tego, że ośrodki te funkcjonują w większych miastach, to z ich usług mogą korzystać także osoby z całego województwa oraz sąsiadujących województw. W przypadku, kiedy dłużnik zamierza skorzystać z pomocy ośrodka, powinien skierować do niego stosowny wniosek.

Niezależnie jednak od wybranej opcji, najgorszym z możliwych rozwiązań jest bierność dłużnika i unikanie kontaktu z wierzycielem.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora