Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Prawnik, adwokat i radca prawny – czym się różnią? …

12 lutego 2021

Chcąc skorzystać z usług prawnych często mamy problem, z którego konkretnie specjalisty skorzystać? Jakie są różnice między adwokatem a radcą prawnym? Kogo nazywamy mecenasem a kogo prawnikiem? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Kim jest prawnik?

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze na wybranej przez siebie uczelni wyższej. Prawnik nie odbył aplikacji i nie zdał egzaminu zawodowego, który umożliwia reprezentowanie innych osób przed sądami lub urzędami. Prawnikiem jest zarówno adwokat, radca prawny, jak i sędzia, prokurator czy notariusz, bez względu na to czy osoby te uzyskały prawo do wykonywania zawodu prawniczego.

Kim jest adwokat?

Adwokat to osoba, która po ukończeniu studiów prawniczych zdała egzamin wstępny na aplikację, którą następnie odbyła i z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin zawodowy, uzyskując tytuł adwokata. Po zdaniu egzaminu prawnik zostaje wpisany na listę adwokatów.

Adwokat zajmuje się doradztwem, obroną oskarżonych w sprawach karnych, jak również występowaniem w imieniu klienta i jego reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych lub przed innymi instytucjami. 

Wykonywanie zawodu adwokata określa ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm).

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która po ukończeniu studiów prawniczych zdała egzamin wstępny na aplikację, którą następnie odbyła i z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin zawodowy, uzyskując tytuł adwokata. Po zdaniu egzaminu prawnik zostaje wpisany na listę radców prawnych.

Radca prawny zajmuje się głównie udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism, reprezentowaniem swoich klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzaniem opinii prawnych oraz opiniowanie umów. 

Wykonywanie zawodu radcy prawnego określa ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.).

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym. Jest to zwrot grzecznościowy, który możemy stosować wobec radców prawnych jak i adwokatów.

Zawody radcy prawnego i mecenasa uznaje się za równoważne. w Polsce występuje dualizm prawniczy – oba znajdują się pod ochroną prawną i oba uprawniają do reprezentowania osób fizycznych jak i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych przed sądami. Na sali sądowej adwokaci mają zielone żaboty przy togach, a radcowie niebieskie. 

Pamiętaj, że każdy radca prawny i adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora