Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Rozwód – gdzie szukać pomocy prawnej?

6 stycznia 2021

Rozwód jest bardzo ciężkim okresem w życiu rozstających się małżonków. Osoba, która zdecydowała się na rozwód, zmuszona jest do podjęcia szeregu kroków, które dla laika mogą wydawać się trudne i skomplikowane. Postępowanie sądowe i towarzysząca mu procedura, sama w sobie jest niezwykle obciążająca. Z tego powodu rozwodzący się małżonek powinien uzyskać profesjonalną pomoc prawną, dzięki której łatwiej będzie mu przejść przez wszystkie formalności. 

Instytucja rozwodu

Warto zaznaczyć, że aby sąd orzekł rozwód, między małżonkami musi dojść do trwałego rozkładu pożycia. Termin ten, rozumiany jest jako rozpad:

  • więzi ekonomicznej, 
  • więzi emocjonalnej,
  • więzi fizycznej pomiędzy małżonkami.

Przesłanki te powinny zostać wyszczególnione w składanym pozwie. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że rozwód to nie tylko orzeczenie o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Na rozprawach rozwodowych sąd orzeka również o takich istotnych kwestiach jak: 

  • opieka nad małoletnimi dziećmi, 
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej, 
  • wysokość alimentów.

Długość i zawiłość procedury zależeć będzie od nastawienia i żądań małżonków. Dodatkowo dochodzą takie aspekty jak rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, czy rozwód bez orzekania o winie. Natłok informacji sprawia, że usługi profesjonalnego pełnomocnika wydają się niezbędne. 

Profesjonalna pomoc prawna podczas rozwodu

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, pierwszym krokiem powinna być wizyta w kancelarii prawnej. Wybór pełnomocnika jest absolutną koniecznością. Pełnomocnik zajmie się wszystkimi kwestiami formalnymi, związanymi ze wszczęciem procedury rozwodowej. Sporządzi on również pozew rozwodowy, pomoże w przygotowaniu dowodów i będzie reprezentował swojego klienta lub klientkę na rozprawach rozwodowych. Co istotne, pełnomocnik zapewnia również wsparcie psychiczne na każdym etapie postępowania, które też jest niezwykle istotną kwestią. 

Bezpłatna pomoc prawna – jak ją uzyskać?

Często zdarza się, że rozwodzące się osoby nie mają środków na skorzystanie z odpłatnych porad profesjonalistów. W tym celu przewidziana została instytucja udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc, powinny być wyszczególnione na stronach internetowych urzędów miast, urzędów gminy czy na stronach sądów. Punkty te, zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych, dla osób faktycznie ich potrzebujących. Osoby zainteresowane muszą najpierw udowodnić, że nie są w stanie ponieść kosztów usług profesjonalistów. W tej sytuacji wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia stwierdzającego powyższe. 

Jeżeli małżonek nie ma środków na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, istnieje również możliwość nadania pełnomocnika z urzędu, przez sąd. Osoba, która chce skorzystać z takiej pomocy, musi złożyć wniosek do sądu o ustanowienie pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, które uzasadnia trudną sytuację materialną. W przypadku, jeżeli dana strona jest zwolniona z kosztów sądowych, może ona domagać się pomocy profesjonalisty już bez konieczności udowadniania trudnej sytuacji materialnej. Wniosek taki należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. 

Rozwód jest na tyle stresującym przeżyciem, że nie warto decydować się na samodzielne występowanie przed sądem. Profesjonalny pełnomocnik, który posiada duże doświadczenie, będzie mógł spojrzeć na całą sytuację z dystansem. Jednocześnie fachowa wiedza pełnomocnika sprawi, że wszystkie kwestie formalne zostaną sprawie poprowadzone, co może wpłynąć na czas trwania całego postępowania. 

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora